Fukierowie
 
Encyklopedia PWN
Fukierowie,
rodzina kupców warsz., zapewne z bocznej linii augsburskich Fuggerów:
Fukierowie należeli do patrycjatu, zasiadali w urzędach, gł. w radzie miejskiej. Protoplastą rodu był Jerzy (?–1548), ławnik i rajca miejski; 1515 osiadł w Warszawie, prowadził ożywiony handel z zagranicą; najbardziej znani przedstawiciele rodu F.: Michał (?–1625), wnuk Jerzego, aptekarz, kupiec; Marcin (?–1656), syn Michała, szafarz i podskarbi miejski; Stanisław (?–1695), syn Marcina, superintendent ceł koronnych, 1671 nobilitowany. W XVIII w. Fukierowie stali się właścicielami winiarni na Rynku Starego Miasta, której wina były słynne w całej Europie. W XIX w. znani byli: Andrzej (1812–47), lekarz, agronom, lingwista oraz Teofil Florian (1816–91), kupiec, sędzia trybunału handl. i radca Banku Pol.; ostatnim potomkiem rodu był Henryk Maria (1886–1959), kierownik firmy, kolekcjoner; autor Wspomnień staromiejskich (1959).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia