Frazik Józef Tomasz
 
Encyklopedia PWN
Frazik Józef Tomasz, ur. 7 III 1922, Sambor, zm. 12 III 1998, Kraków,
architekt, historyk sztuki;
1976–78 dyr. Inst. Historii Architektury i Konserwacji Politechniki Krak. (od 1980 profesor), 1977–94 kier. Zakładu Historii Architektury Powszechnej tamże; czł. ICOMOS i Stow. Konserwatorów Zabytków; zajmował się architekturą krajów muzułmańskich, architekturą got. i renes. (zamki oraz kamienice mieszczańskie), także hist. założeniami urb., architekturą i rzeźbą sakralną ziemi przemyskiej (XVII, XVIII w.); prace konserwatorskie w Przemyślu i Krasiczynie; opublikował m.in.: Zagadnienie sklepień o przęsłach trójpodporowych w architekturze średniowiecznej (1967), Zamek w Krasiczynie (1968), Zarys dziejów sztuki Przemyśla (1976), Średniowieczna architektura krajów Bliskiego Wschodu: Arabii, Syrii, Palestyny, Iraku i Egiptu (1991).
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia