„Fraza.
 
Encyklopedia PWN
„Fraza. Poezja. Proza. Esej”,
organ rzeszowskiej grupy poetyckiej Draga, przemianowanej na Stowarzyszenie Literacko-Artystyczne Fraza, wydawany od 1991 w Rzeszowie;
skupia twórców z Rzeszowa i okolic, prezentuje również autorów z całego kraju; publikuje m.in. poezję, prozę artystyczną, refleksje krytyczno-literackie, tematy wschodnie (zwłaszcza ukraińskie) i emigracyjne; redaktor nacz. A. Salnikowa (do 1994), S. Dłuski (do 1998), M. Rabizo-Birek; nakład 800 egzemplarzy. Od 1998 wskutek rozłamu w redakcji wychodzą w Rzeszowie 2 pisma literacko-kulturalne: „F.” pod redakcją Rabizo-Birek i „Nowa Okolica” pod redakcją Dłuskiego.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia