Frankonia
 
Encyklopedia PWN
Frankonia,
kraina historyczna Niemiec, nad Menem i środkowym Renem, obejmuje wyżynny obszar dorzecza górnego i środkowego Menu; otoczona od południa Wyż. Szwabską, od wschodu Wyż. Frankońską, od zachodu górami Odenwald, Spessart i Rhön, od północy Lasem Turyńskim;
na obszarze historycznej F. znajduje się obecnie: F. Wschodnia — w kraju związkowym Bawaria i w Badenii-Wirtemberdze, F. Reńska — w Nadrenii-Palatynacie, Badenii-Wirtemberdze i Hesji; od 720 prow. królestwa Franków (Francia Orientalis), w IX w. po jego podziale jedno z wielkich księstw wczesnośredniow. Niemiec, od 941 bezpośrednio podległe królowi niem., stanowiło jeden z filarów jego potęgi; w wyniku przemian wewn. w Rzeszy w XII–XIII w. i słabnięcia władzy król. na terenie Frankonii ukształtowały się liczne świeckie i duchowne władztwa terytorialne.
zgłoś uwagę
Ilustracje
Norymberga, studnia Schöner Brunnen, 1385–96 fot. L. Adamski/Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia