Francuskie Stowarzyszenie Popierania Rozwoju Nauki
 
Encyklopedia PWN
Francuskie Stowarzyszenie Popierania Rozwoju Nauki, Association Française pour l’Advancement des Sciences,
fr. stowarzyszenie skupiające zainteresowanych naukami ścisłymi (ang. i fr. sciences), postępem i rozwojem tych nauk, zał. 1872 przez C. Bernarda, siedziba w Paryżu;
zorganizowane na wzór Brytyjskiego Stowarzyszenia Popierania Rozwoju Nauki, dąży do upowszechniania osiągnięć nauki i techniki oraz ich praktycznych zastosowań; w jego pracach brali udział m.in. tacy uczeni, jak: M. Skłodowska-Curie, P. Langevin i J. Perrin; od 1981 we współpracy z Ministerstwem Nauki i Techniki oraz Edukacji organizuje nauk. sympozja i odczyty; odbywa doroczne zjazdy i wydaje roczne sprawozdania ze swej działalności; pod auspicjami stowarzyszenia działa Palais de la Découverte [‘Pałac Odkryć’], zał. 1937 przez Perrina; wydaje najpopularniejsze we Francji czasopismo popularnonauk. — mies. „Science et Vie” oraz „La Recherche”, prezentujące przegląd stanu badań w naukach mat.-przyr. i technicznych.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia