Frakcja Czerwonej Armii
 
Encyklopedia PWN
Frakcja Czerwonej Armii, niem. Rote Armee Fraktion (RAF),
niem. organizacja terrorystyczna działająca w Niemczech;
powstała na pocz. lat 70. w RFN na podłożu skrajnie lewicowych ruchów młodego pokolenia, pod hasłem protestu przeciwko „imperialistycznemu i kapitalistycznemu” państwu; wspierana przez służby specjalne NRD; wywodzi się z Baader Meinhof-Gruppe; dokonała wielu akcji terrorystycznych (zamachy bombowe, morderstwa) przeciwko osobistościom życia gosp. i polit. RFN; zdekonspirowani czł. Frakcji Czerwonej Armii znajdowali schronienie w NRD, a po upadku władzy komunist. (1989–90) zostali tam aresztowani.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia