Foucheta plany
 
Encyklopedia PWN
Foucheta plany,
fr. projekty współpracy polit. państw Wspólnot Eur., przedstawione 1961 i 1962.
Po utworzeniu EWG należące do niej państwa powróciły do dyskusji nad formą współpracy i integracji polit. (której pierwsza próba upadła 1954 wraz z fiaskiem utworzenia Eur. Wspólnoty Obronnej i Eur. Wspólnoty Polit.); na mocy decyzji konferencji szefów państw i rządów 1961 w Paryżu opracowanie koncepcji unii narodów eur. powierzono specjalnej komisji pod przewodnictwem fr. polityka i dyplomaty, Ch. Foucheta. 2 XI 1961 przedstawił on plan unii państw eur., zgodny z koncepcją Ch. de Gaulle’a — współpracy polit. państw bez tworzenia instytucji o charakterze ponadnar.; gł. organem unii miała być Rada, obradująca na szczeblu szefów państw i rządów lub min. spraw zagranicznych, podejmująca decyzje jednomyślnie; Parlament Eur. miałby tylko uprawnienia konsultacyjne; również drugi plan fr., przedłożony 18 I 1962, był przeciwny rozwiązaniom ponadnar.; w sytuacji, gdy Francja — wbrew zdaniu pozostałych państw — odrzucała możliwość tworzenia samodzielnych instytucji eur. i ewolucji unii ku rozwiązaniom federalistycznym, konferencja min. spraw zagranicznych w Paryżu 17 IV 1962 zdecydowała o zaniechaniu prac nad unią.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia