Flögeln
 
Encyklopedia PWN
Flögeln,
miejscowość w północno-zachodnich Niemczech (Dolna Saksonia), na północny wschód od Bremerhaven, w pobliżu jez. Flögeln.
Znajduje się tu dobrze przebadana osada zachodniogermańska z okresu wpływów rzym. i wczesnej fazy wędrówek ludów (I–V w.); z osiedla jednodworczego rozwinęła się w wioskę liczącą co najmniej 9 zagród różnej wielkości, złożonych z halowych domów mieszkalnych, spichlerzy i ziemiankowych zabudowań gosp.; w jednej z zagród znajdowały się warsztaty rzemieślnicze; szczytowy rozwój osady przypadł na III i 1. poł. IV w.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia