Fińsko-Karelskie, Międzymorze
 
Encyklopedia PWN
Fińsko-Karelskie, Międzymorze,
region w Europie Północnej, w Finlandii i Rosji, pomiędzy M. Bałtyckim a M. Białym;
krajobraz młodoglacjalny; na północy wyż. Maanselkä (718 m); pojezierza: Fińskie, Karelskie; na południowo-wschodnim skraju największe jeziora Europy: Ładoga, Onega; tajga; leśnictwo; wydobycie rud metali (wanad, nikiel, kobalt, miedź).
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia