Falklandy (Malwiny). Gospodarka
 
Encyklopedia PWN
Falklandy (Malwiny). Gospodarka
W gospodarce Falklandów dominuje rolnictwo, które wytwarza większość PKB i zatrudnia ok. 95% ludności zawodowo czynnej: głównie hodowla owiec (ok. 700 tys. sztuk), ponadto hodowla bydła i koni oraz rybołówstwo (połowy kałamarnic i fok); najważniejszym surowcem naturalnym jest torf, wydobywany na opał; wokół archipelagu strefa 150 mil morskich chroni przed nadmiernymi połowami; drobny przemysł; turystyka; transport wodny (żegluga kabotażowa), lotniska: Port Stanley, Mount Pleasant. Najważniejszym partnerem handlowym jest Wielka Brytania; morska i lotnicza baza wojskowa Wielkiej Brytanii. PKB na 1 mieszkańca wynosi 25,0 tys. dol. (2002), utrzymuje się niska inflacja i brak bezrobocia.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia