Europejski Komitet Normalizacyjny
 
Encyklopedia PWN
Europejski Komitet Normalizacyjny, fr. Comité Européen de Normalisation (CEN),
stowarzyszenie utworzone 1974 (początki działalności od 1961), z siedzibą w Brukseli;
członkami są krajowe jednostki normalizacyjne państw członkowskich UE i EFTA; do zadań CEN należy opracowywanie norm europejskich z zakresu wszystkich dziedzin techniki z wyjątkiem elektrotechniki, elektroniki i telekomunikacji; CEN stanowi eur. odpowiednik Międzynar. Organizacji Normalizacyjnej (ISO).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia