Europejski Komitet Normalizacyjny Elektrotechniki
 
Encyklopedia PWN
Europejski Komitet Normalizacyjny Elektrotechniki, fr. Comité Européen de Normalisation Électrotechnique (CENELEC),
stowarzyszenie utworzone 1973 (z połączenia CENELCOM, zał. od 1963, i CENEL), z siedzibą w Brukseli;
członkami są krajowe komitety elektrotechniki państw członkowskich UE i EFTA; eur. komitety krajowe zamierzające uzyskać członkostwo mogą ubiegać się o status afilianta; do podstawowych zadań CENELEC należy opracowywanie norm europejskich z zakresu elektrotechniki i elektroniki; CENELEC stanowi eur. odpowiednik Międzynar. Komisji Elektrotechn. (IEC).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia