Europejski Fundusz Socjalny
 
Encyklopedia PWN
Europejski Fundusz Socjalny, ang. European Social Fund,
międzynarodowy fundusz mający na celu finansowanie i rekompensatę społecznych skutków europejskiej integracji oraz pomoc w strukturalnym przystosowywaniu gospodarek państw członkowskich Wspólnoty Europejskiej, utworzony 1960 na mocy traktatu o ustanowieniu EWG;
zaczął funkcjonować 1961, potwierdzony Traktatem o Unii Europejskiej z 7 II 1992; Europejski Fundusz Socjalny ma ułatwiać zatrudnianie pracowników i zwiększać ich geograficzną i zawodową mobilność wewnątrz Wspólnoty, ułatwiać im przystosowywanie się do zmian w przemyśle i systemach produkcyjnych, zwłaszcza przez kształcenie zawodowe i przekwalifikowanie; Fundusz jest zarządzany przez Komisję Europejską, wspomaganą przez Komitet Funduszu.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia