Europejska Wspólnota Polityczna
 
Encyklopedia PWN
Europejska Wspólnota Polityczna (EWP),
międzynar. organizacja integracyjna, która miała powstać zgodnie z założeniami traktatu z 1952 o Europejskiej Wspólnocie Obronnej (EWO);
przewidywał on ustanowienie ponadnarodowej instytucji, mającej kierować wspólną polityką obronną państw członkowskich, kontrolować zintegrowane siły zbrojne i połączyć polityczne funkcje EWWiS oraz EWO; 10 III 1953 projekt traktatu założycielskiego został uchwalony przez Wspólne Zgromadzenie EWWiS; sugerowaną pierwotnie nazwę EWP zmieniono w nim na Wspólnotę Europejską, co miało podkreślić połączenie EWWiS i EWO w ramach nowej struktury, przy zachowaniu ich autonomii administracyjnej i finansowej; zarys instytucjonalny wzorowano na rozwiązaniach EWWiS, przy czym Parlament miał składać się z Izby Ludów (z wyborów bezpośrednich) i Senatu (wybieranego przez parlamenty nar.); wobec odrzucenia 1954 traktatu powołującego EWO upadła też koncepcja EWP.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia