Etolski Związek
 
Encyklopedia PWN
Etolski Związek,
państwo w starożytnej Grecji na terenie Etolii.
Objęło swym zasięgiem środkową Grecję, część Tesalii i Peloponezu; okres jego największej świetności przypadł na III w.; Związek Etolski przeciwstawiał się Macedonii, rywalizował ze Związkiem Achajskim, był w dobrych stosunkach z Rzymem. Przejście na stronę Antiocha III Wielkiego kosztowało Związek Etolski utratę niezawisłości (189 p.n.e.).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia