Este kultura
 
Encyklopedia PWN
Este kultura,
archeol. kultura późnej epoki brązu i wczesnej epoki żelaza, rozwijająca się na terenie północno-wschodnich Włoch (część Niz. Padańskiej i okolice Wenecji) od ok. 1000 aż do pojawienia się Celtów ok. 390 p.n.e. w północnej Italii.
Płaskie groby ciałopalne, najczęściej popielnicowe; znaczny ośr. produkcji metalurgicznej, m.in. situle i zapinki z brązu; znane są skarby wotywne składające się z licznych wyrobów z brązu.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia