„Esprit Nouveau”
 
Encyklopedia PWN
„Esprit Nouveau”
[esprị nuwọ],
czasopismo wyd. 1920–25 w Paryżu;
program „E.N.” był kontynuacją puryzmu, wskazywał na konieczność zbliżenia różnych dziedzin twórczości i podkreślał znaczenie konstrukcji oraz syntezy we współcz. cywilizacji; redaktor pisma — P. Dermée, A. Ozenfant i Ch.E. Jeanneret (Le Corbusier), dążyli do przedstawienia aktualnych problemów dotyczacych sztuk plast., architektury, urbanistyki, literatury, muzyki, filozofii, filmu, a nawet cyrku i music-hallu; współpracownikami byli m.in.: C. Carra, R. Bissière, M. Raynal, J. Cocteau, A. Breton, L. Aragon i P. Éluard; „E.N.” wpłynęło na kształtowanie się współcz. teorii sztuki oraz estetyki.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia