Elohim
 
Encyklopedia PWN
Elohim
[hebr. elohim, l.mn. od eloah ‘Bóg’],
w Starym Testamencie określenie używane w odniesieniu do Boga Izraela (od tematu El, ogólnej semickiej nazwy bóstwa);
choć Elochim jest formą l.mn. rozumie się go w sensie pojedynczym, a funkcja pluralis maiestatis podkreśla najwyższy szacunek dla dostojeństwa i godności boskiej; Elochim występuje jako jedno z imion Boga, obok Jahwe.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia