Ekwador. Ustrój polityczny
 
Encyklopedia PWN
Ekwador. Ustrój polityczny.
Zgodnie z konstytucją z 1979 (modyfikowana 1998) Ekwador jest republiką, z prezydentem, wybieranym w powszechnych wyborach na 4-letnią kadencję, jako głową państwa i szefem rządu. Władza ustawodawcza należy do jednoizbowego Kongresu Narodowego (Narodowa Izba Reprezentantów, 100 członków), wybieranego w wyborach powszechnych na 4-letnią kadencję. Władzę wykonawczą sprawuje prezydent i odpowiedzialny przed nim rząd, a sądowniczą niezawisłe sądy.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia