Efik
 
Encyklopedia PWN
Efik,
lud afryk. mieszkający w Nigerii;
360 tys. (1989); język efik; w większości są chrześcijanami, część zachowała tradycyjne wierzenia; u E. obowiązuje patrylinearny system pokrewieństwa, praktykują poligynię (wielożeństwo); na obecnie zajmowane tereny przybyli w 1. połowie XVII w., początkowo ich głównym zajęciem było rybołówstwo, w XVII–XIX w. zajęli się handlem, sprzedawali niewolników i olej palmowy, kupowali towary europejskie; w XX w. obserwuje się zjawisko opuszczania miast przez E. i powrotu na wieś, gdzie zajmują się rolnictwem (uprawa jamsu, manioku, kukurydzy).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia