Eesti Pank
 
Encyklopedia PWN
Eesti Pank, Bank Estonii,
estoński bank centralny, założony 24 II 1919 na mocy decyzji Tymczasowego Rządu Estonii, siedziba w Rydze;
początkowo zorientowany na system monetarny ZSRR; od 1925 współpracował z Ligą Narodów; 1928 przeprowadził pierwszą reformę walutową; 1940 po aneksji Estonii przez ZSRR wycofano z obiegu estońską koronę i wprowadzono jako państwową walutę rosyjskiego rubla; 1941 Eesti Pank został zlikwidowany: część depozytów ulokowano w innych bankach; 1943 zreorganizowany, rozpoczął działalność pod nazwą Gemeinschaftsbank Estland jako pododdział Gemeinschaftsbank Βstland; 1944–90 wcielony do systemu bankowego ZSRR; 1989 reaktywowany pod nazwą Eesti Pank; 1990–92 przygotowania do wprowadzenia narodowej waluty — estońskiej korony; 1992–94 reforma walutowa i systemu bankowego; 1998 aktywa banku wynosiły 11,8 mld estońskich koron, a rezerwy złota 31,8 mln koron.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia