„Edukacja Dorosłych”
 
Encyklopedia
„Edukacja Dorosłych”,
kwartalnik Akademickiego Tow. Andragogicznego, wyd. od 1993 w Toruniu;
adresowany do naukowców, specjalistów i studentów pedagogiki i nauk społ.; zawiera stałe działy: Teoretyczne problemy edukacji dorosłych i polityki oświatowej, Oświata dorosłych za granicą, Aktualia i recenzje.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia