„Echo Polskie”
 
Encyklopedia PWN
„Echo Polskie”,
pismo polonijne, wyd. 1913–15 w Buenos Aires; tygodnik, od 1914 dwutygodnik, następnie ukazywało się 3 razy w miesiącu, od 1915 — 2 razy, następnie (w tym samym roku) jako miesięcznik;
tygodnik, od 1914 dwutygodnik, następnie ukazywało się 3 razy w miesiącu, od 1915 — 2 razy, później (w tym samym roku) jako miesięcznik; pierwsze pismo pol., wyd. w Argentynie, poświęcone sprawom polonijnym; było apolit. i ponadpartyjne; pismo odegrało ważną rolę w staraniach o niepodległość Polski, starało się pomagać pol. imigrantom; upadło z powodów ekon.; kontynuacją były „Wiadomości Polskie”; redaktor nacz. W. Paczyński.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia