EUROMET
 
Encyklopedia PWN
EUROMET, ang. European Collaboration in Measurement Standards,
międzynar. organizacja koordynująca współpracę w zakresie wzorców jednostek miar;
członkami są państw. instytucje metrologiczne z krajów należących do Wspólnot Eur. i Eur. Stow. Wolnego Handlu (EFTA) oraz Komisja Wspólnot Eur.; E. został powołany 1987 na spotkaniu Zachodnioeur. Klubu Metrologii w Madrycie — memorandum o porozumieniu podpisało 18 sygnatariuszy, ob. (2006) ma 34 członków.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia