Dźwina
 
Encyklopedia PWN
Dźwina, ros. Zapadnaja Dzwina, Zapadnaja Dwina, białorus. Zachodniaja Dzwina, Zachodnaja Dzvina, łot. Daugava,
rzeka w europejskiej części Rosji, w Białorusi i na Łotwie;
Położenie w państwie: Rosja, Białoruś, Łotwa
Ujście: uchodzi do akwenu: Bałtyckie, Morze (Zatoka Ryska)
Długość: 1 020 km
Powierzchnia dorzecza: 87,9 tys. km2
Przepływ średni: 680 m3/s (przy ujściu)
Główne rzeki zasilające: Ewikszta
Główne miejscowości: Witebsk, Połock, Nowopołock, Daugavpils, Ryga
źródła na Wałdaju; przy ujściu do Zatoki Ryskiej (Morze Bałtyckie) tworzy deltę; płynie w dolinie o stromych zboczach; główne dopływy: Mieża, Dzisna (lewe), Drysa, Ewikszta (prawe); elektrownie: Plawińska (825 MW), Kegumska, Ryska i zbiorniki retencyjne; żeglarskie odcinkowo (liczne progi); główne miasta nad Dźwiną: Witebsk, Połock, Daugavpils (Dyneburg), przy ujściu — Ryga.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia