Dżubajl, Al-
 
Encyklopedia PWN
Dżubajl, Al-, Al-Jubayl,
m. we wschodniej Arabii Saudyjskiej, w prow. Asz-Szarkijja, nad Zat. Perską, na północny zachód od Ras Tannury.
gł. inwestycja kraju dekady 1980–90; duży ośr. przemysłu: 5 rafinerii ropy naftowej (ropa dostarczana rurociągami z pobliskiego szelfu), kombinat petrochemiczny, zakłady nawozów sztucznych i tworzyw sztucznych, huta aluminium, stalownia (dowóz rud żelaza z Brazylii), cementownia; największa na świecie odsalarnia wody mor. (950 tys. m3/dobę wody i 1295 MW energii elektr.); nowoczesny, wielofunkcyjny port mor. (m.in. port naftowy, kontenerowy, ładunków masowych); port rybacki; połączenie autostradą (120 km) z międzynar. portem lotn. w Az-Zahran.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia