„Dziennik Chicagoski”
 
Encyklopedia PWN
„Dziennik Chicagoski”,
codzienne pismo polonijne, wyd. 1890–1971 w Chicago przez zmartwychwstańców;
zał. przez księży W. Barzyńskiego i J. Radziejowskiego; faktycznym twórcą i pierwszym redaktorem nacz. był S. Szwajkart; „Dz.Ch.” kształtował opinię Polonii w sprawach pol. i amer.; związany ze Zjednoczeniem Polskim Rzymsko-Katolickim; od 1939 wyd. w języku ang.; redaktor nacz. m.in. H. Nagiel, K. Wachtl; 1971 przekształcony w tyg. „Polacy w Chicago”.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia