Dydym Ślepy
 
Encyklopedia PWN
Dydym Ślepy, Dydym Aleksandryjski, ur. ok. 313, zm. ok. 398, Aleksandria,
pisarz kośc.; kierownik aleksandryjskiej szkoły katechetycznej;
mimo utraty wzroku w 4 roku życia zdobył wszechstronne wykształcenie ogólne; autor ortodoksyjnego wykładu nauki o Trójcy Świętej; Chrystusa uważał za prawdziwego Boga i prawdziwego człowieka w jednej osobie, posiadającego wolę zarówno boską, jak i ludzką; głoszone przez Dydyma Ślepego teorie preegzystencji dusz i apokatastazy, inspirowane przez myśl Orygenesa, zostały włączone do jego doktryny i razem z nią potępione przez Sobory Konstantynopolitańskie II i III oraz przez Sobór Nicejski II; zrehabilitował go sobór florencki.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia