Duszniki-Zdrój
 
Encyklopedia PWN
Duszniki-Zdrój,
miasto w województwie dolnośląskim, w powiecie kłodzkim, w G. Bystrzyckich i G. Orlickich oraz w Obniżeniu Dusznickim, nad Bystrzycą Dusznicką, na wys. 540–1084 m. —
Ludność miasta: ogółem — 4,6 tys. mieszkańców (2019)
Gęstość zaludnienia: 208,4 os/km2 (2019)
Powierzchnia: 22 km2
Współrzędne geograficzne: długość geograficzna: 16°24′E, szerokość geograficzna: 50°24′N
Prawa miejskie: nadanie praw — 1324
Oficjalne strony WWW: www.duszniki.pl
Stara osada rzemieślniczo-handl.; prawa miejskie przed 1324; do 1595 własność Piastów śląskich; od 1341 pod panowaniem Czech, dzieliły losy polit. Śląska; w XV–XVIII w. ośr. górniczo-hutn.; poł. XIV w.–1879 eksploatacja złóż żelaza; od XVI w. sukiennictwo i produkcja papieru; od 1769 uzdrowisko (miejscowe źródła wzmiankowane w pocz. XV w.); 1826 przebywał tu na kuracji F. Chopin; od 1945 w Polsce. Uzdrowisko i ośr. turyst.-wypoczynkowy; łagodny, śródgórski klimat, wody miner. (szczawy alkaliczne i żelaziste z dużą zawartością wolnego dwutlenku węgla); leczy się choroby układu trawiennego, kobiece oraz górnych dróg oddechowych; szpitale i prewentoria uzdrowiskowe, sanatoria, zakład przyrodoleczn.; hotel, wiele domów wczasowych, ośr. kolonijne, schroniska PTTK, ośr. przygotowań olimpijskich (sporty zimowe), wyciągi narciarskie; drobny przemysł (zakład elektrotechniki motoryzacyjnej, szlifiernia kryształów, wytwórnia bezwodnika kwasu węglowego); wyrób papieru czerpanego (produkcja ręczna; jedyny zachowany w środkowej Europie młyn papierniczy z XVI w., ob. Muzeum Papiernictwa); Muzeum Festiwali Chopinowskich; w rynku kamienice (XVI–XVIII w., przebudowane).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia