Duńskie, Cieśniny
 
Encyklopedia PWN
Duńskie, Cieśniny, Cieśniny Bałtyckie,
system cieśnin i zatok między Półwyspem Jutlandzkim a Półwyspem Skandynawskim;
łączy Morze Północne z Morzem Bałtyckim; obejmuje cieśniny Kattegat, Mały Bełt, Wielki Bełt, Sund i in.; powierzchnia 42,4 tysięcy km2 (z zatokami Kilońską, Meklemburską i in.); akweny Cieśnin Duńskich są zaliczane do Morza Bałtyckiego; stanowią ważną drogę morską. Kwestię przepływu okrętów wojennych przez Cieśniny Duńskie uregulowała konwencja genewska z 1958 w sprawie morza terytorialnego i pasa przyległego; zgodnie z jej postanowieniami Dania nie ma prawa wydawania zakazu przepływu obcych okrętów wojennych przez te cieśniny.
zgłoś uwagę
Ilustracje
Bałtyckie Morze, zdjęcie satelitarne fot. NASA
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia