Doñana, Park Narodowy
 
Encyklopedia PWN
Doñana, Park Narodowy, Parque Nacional de Doñana,
obszar chroniony w zachodniej części delty rz. Gwadalkiwir w Andaluzji;
pow. 54,2 tys. ha; zał. 1969; jeden z najcenniejszych nadmor. parków nar. Płw. Iberyjskiego, obejmujący bagienną równinę; powstał na dawnych terenach łowieckich władców hiszp., w jego otoczeniu od lądu rozciągają się obszary pastwiskowe, od strony Zat. Kadyksu ciągnie się pas wydm piaszczystych oraz plaż nadmor.; przeważają równiny zalewowe (tzw. las marismas) porośnięte roślinnością krzaczastą (matorral), laskami piniowymi i dębem korkowym; w miejscach depresyjnych utrzymują się okresowo lub przez cały rok jeziorka i bagienka ze zbiorowiskami halofitów, licznie zasiedlane przez ptaki (np. modrzyk, czerwonak i warzęcha); do osobliwości faunistycznych należą m.in.: ryś iberyjski, mangusta egipska, żeneta, orzeł cesarski, czapla złotawa, kukułka czubata i sroka błękitna; duże stada ptaków migrujących, zwłaszcza gęsi i in. blaszkodziobych; w wysokich zagęszczeniach ssaki kopytne, m.in. daniel, jeleń i dzik. Obiekt wpisany 1994 na Listę Świat. Dziedzictwa Kult. i Przyr. UNESCO.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia