Dominikana. Ustrój polityczny
 
Encyklopedia PWN
Dominikana. Ustrój polityczny.
Zgodnie z konstytucją z 1966 (modyfikowana 1994 i 2002) Dominikana jest republiką, z prezydentem, wybierany na 4-letnią kadencję w wyborach powszechnych, jako głową państwa i szefem rządu. Prezydent jest naczelnym dowódcą sił zbrojnych i policji. Wspólnie z mianowanym przez siebie rządem sprawuje władzę wykonawczą; ma szerokie uprawnienia, w tym prawo ogłaszania stanu wyjątkowego i stanu oblężenia. Władza ustawodawcza należy do 2-izbowego Kongresu Narodowego o 4-letniej kadencji, składającego się z Izby Deputowanych (149 osób) i Senatu (30 osób), wyłanianych w wyborach powszechnych. W Senacie zasiadają przedstawiciele poszczególnych prowincji i dystryktu stołecznego.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia