Dominika. Ustrój polityczny
 
Encyklopedia PWN
Dominika. Ustrój polityczny.
Zgodnie z konstytucją z 1978 Dominika jest republiką, z prezydentem, wybieranym przez parlament na 5-letnią kadencję, jako głową państwa. Władza ustawodawcza należy do 1-izbowego parlamentu (30-osobowa Izba Zgromadzenia) o 5-letniej kadencji, z wyborów powszechnych — część jest mianowana przez prezydenta (na wniosek premiera i szefa opozycji). Władzę wykonawczą sprawuje prezydent i powoływany przezeń rząd z premierem na czele.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia