Dominika. Gospodarka
 
Encyklopedia PWN
Dominika. Gospodarka.
Dominika jest jednym ze słabiej rozwiniętych krajów Małych Antyli, PKB wg parytetu siły nabywczej wynosi 3,8 tys. dolarów USA na 1 mieszkańca (2005); podstawą gospodarki są usługi dające 49,5% wartości PKB, w tym głównie wpływy z turystyki (ok. 60 tys. odwiedzających rocznie), usługi bankowe; rolnictwo produkuje głównie na eksport; użytki rolne zajmują ok. 25% powierzchni kraju; uprawa głównie bananów, palmy kokosowej, owoców cytrusowych, trzciny cukrowej; hodowla trzody chlewnej, kóz, bydła, owiec; rybołówstwo; przetwórstwo, zwłaszcza owoców cytrusowych; ujemny bilans handlu zagranicznego (eksport 94 mln dolarów USA, import 296 mln dolarów USA, 2006); eksport bananów, mydła, tłuszczów roślinnych; import maszyn i urządzeń, żywności, chemikaliów; handel głównie z Wielką Brytanią, USA, Jamajką, Chinami.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia