Deutsche Presse-Agentur
 
Encyklopedia PWN
Deutsche Presse-Agentur
[dọiczə prẹsə agentụ:r]
(DPA),
gł. agencja prasowo-informacyjna Niemiec, z siedzibą w Hamburgu;
zał. 1949 jako tow. akcyjne, którego właścicielami są wydawcy prasy, radiofonia i telewizja; korespondenci w ważniejszych stolicach świata, serwisy (informacyjne, publicyst.) publikowane m.in. w językach: ang., arabskim, fr.; serwis fot. abonowany przez prasę niemiecką.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia