Deutsche Bücherei
 
Encyklopedia PWN
Deutsche Bücherei
[dọiczə bü:śərại],
niem. biblioteka nar. w Lipsku;
1950 włączono do niej Niem. Muzeum Książki i Pisma (zał. 1884) z cennymi zbiorami rękopisów, inkunabułów, starodruków, 1959 — zbiory Stow. Księgarzy Niem. z Lipska (zał. 1825), a 1964 Niem. Muzeum Papiernictwa (zał. 1957); gromadzi gł. świat. piśmiennictwo niemieckojęzyczne, germanica; nar. centrala prac bibliograf. (m.in. od 1931 ogólnoniem. bibliografia bieżąca) i katalogowych (karty drukowane i na taśmach magnet.), opracowuje wzorcowe słowniki haseł przedmiotowych; 1999 księgozbiór liczył 8,8 mln wol.; weszła w skład powołanej 1990 Deutsche Bibliothek, Die.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia