Deklaracja o wychowaniu społeczeństw w duchu pokoju
 
Encyklopedia PWN
Deklaracja o wychowaniu społeczeństw w duchu pokoju,
zgłoszona przez Polskę 1978 i uchwalona na XXXIII Sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ 15 XII 1978;
wzywa wszystkie państwa, aby kierowały się koniecznością ustanowienia, utrzymania i umacniania trwałego pokoju, wychowania społeczeństw, a zwłaszcza młodych pokoleń, w duchu pokoju, przeciwdziałania i eliminowania nienawiści rasowej, dyskryminacji nar. lub innej niesprawiedliwości.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia