Dębski Kazimierz
 
Encyklopedia PWN
Dębski Kazimierz, ur. 30 X 1895, Krzeszowice, zm. 30 I 1968, Warszawa,
inżynier, specjalista w dziedzinie hydrologii i hydrotechniki;
twórca, stosowanej do dziś, metody wyznaczania największych przepływów w rzece (istotnych dla budownictwa wodnego), opisanej w pracy Wzory empiryczne dla obliczeń objętości przepływu... (1947); od 1948 profesor SGGW; w latach 50. oprac. pierwszy kompletny bilans wodny Polski; autor Hydrologii kontynentalnej (cz. 1–2 1957–59) i Regulacji rzek (1978).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia