De orthographia bohemica
 
Encyklopedia PWN
De orthographia bohemica,
traktat J. Husa powstały 1406–12;
Hus zapoczątkował w nim fundamentalną reformę ortograficzną w językach słow. używających alfabetu łac., wprowadzając konsekwentny system znaków diakrytycznych w celu przyporządkowania każdej głosce jednej tylko litery; traktat, udoskonalony przez braci czeskich, stał się podstawą ortografii czeskiej i słowackiej, a wzorem dla chorwackiej i słoweńskiej; jego elementy przeniknęły częściowo do ortografii pol. i łużyckiej (z języków niesłow. — do litew. i łotewskiej); system diakrytyczny jest podstawą nauk. transkrypcji fonetycznej.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia