Dachówka z Kapui
 
Encyklopedia PWN
Dachówka z Kapui,
drugi co do długości tekst etruski (ok. 300 wyrazów w 62 linijkach), wypisany na terakotowej dachówce datowanej na V–IV w. p.n.e. i przechowywanej w zbiorach berlińskich;
tekst jest pisany przemiennie, od lewa do prawa i odwrotnie (boustrofedon), ma charakter rytualny — forma formularza liturgicznego, przeznaczonego dla osób składających ofiary, związane zapewne z obrządkami pogrzebowymi; przemawiałby za tym fakt, iż wymienia się w nim przede wszystkim bóstwa prawdopodobnie związane z zaświatami: Suri, Letham, Calu, Larun i in., choć wspomina się także Tinię czy Uni; w tekście można wyodrębnić krótkie frazy, zawierające czasowniki w trybie rozkazującym, wskazanie rodzaju ofiary krwawej albo bezkrwawej, czasami poprzedzone liczebnikiem i imieniem boga w przypadku genetivus-dativus.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia