Dąbrowski Marek Paweł
 
Encyklopedia PWN
Dąbrowski Marek Paweł, ur. 13 IV 1951, Bydgoszcz,
ekonomista;
od 1983 w Instytucie Nauk Ekonomicznych PAN, od 1995 profesor tamże; 1989–90 sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów; od 1991 założyciel i wiceprzewodniczący Rady Fundacji CASE; 1991–96 przewodniczący Rady Przekształceń Własnościowych przy Prezydium Rady Ministrów; doradca ekonomiczny rządów m.in. Federacji Rosyjskiej, Gruzji, Kazachstanu, Mongolii, Rumunii, Ukrainy; 1998–2004 członek Rady Polityki Pieniężnej; 1991–93 poseł na sejm; zajmuje się problematyką transformacji systemowej w gospodarce i polityką makroekonomiczną; Post-communist Reform. Pain and Progress (1993, współautor), Drugi rok reform gospodarczych w Rosji (1994, redaktor i współautor); Ukraińska droga do gospodarki rynkowej 1991–95 (1996, redaktor i współautor).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia