Czyż Wiesław
 
Encyklopedia PWN
Czyż Wiesław, ur. 2 V 1927, Lublin, zm. 8 IV 2017,
fizyk teoretyk;
od 1967 profesor Instytutu Fizyki Jądrowej w Krakowie; od 1973 czł. PAN, od 1989 PAU; prace dotyczące fizyki jądrowej niskich energii (podał mikroskopową teorię gigantycznego rezonansu dipolowego), oddziaływania hadronów i jąder wysokich energii z jądrami atomowymi oraz powstania i ewolucji plazmy kwarkowo-gluonowej.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia