„Czytelnia dla Młodzieży”
 
Encyklopedia PWN
„Czytelnia dla Młodzieży”,
czasopismo społ.-kult., wyd. 1860–61 we Lwowie;
redaktor K. Cieszewski, przy współudziale L. Tatomira i B. Kalickiego; skupiało grono młodych twórców, gł. pisarzy i historyków zw. przedburzowcami (m.in.: M. Bałucki, W. Łoziński, M. Romanowski, A. Szczepański, M. Szujski, J.K. Turski); pomimo młodzieżowej redakcji i takiegoż adresata osiągnęło wysoki poziom i objęło swym zasięgiem cały kraj, odgrywało istotną rolę w ruchu umysłowym lat 60. XIX w.; dobór artykułów hist., korespondencji, recenzji i utworów lit., kryjących łatwe do rozszyfrowania aluzje do aktualnej sytuacji społ.-polit., miał na celu rozbudzenie nar. ducha w okresie przedpowstaniowym, a propagowana literatura realist. i tendencyjna zapowiadała nowy, pozytywist. jej model.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia