Częstochowskie Towarzystwo Naukowe
 
Encyklopedia PWN
Częstochowskie Towarzystwo Naukowe,
towarzystwo nauk. o charakterze ogólnym, zał. 1932, z siedzibą w Częstochowie;
zrzesza miejscowych pracowników nauki i przedstawicieli inteligencji innych zawodów — miłośników ziemi częstochowskiej; gł. statutowe zadania: badanie historii i kultury regionu, rozbudzanie i pielęgnowanie życia nauk. w regionie, popularyzacja wiedzy nauk.; Cz.T.N. jest podzielone na 3 wydziały: humanist., mat.-przyr. i techn.; publikuje rocznik „Ziemia Częstochowska”.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia