Czerwone Brygady
 
Encyklopedia PWN
Czerwone Brygady, wł. Brigate Rosse,
tajna wł. organizacja terrorystyczna o skrajnie lewicowej orientacji; zał. 1970 w Mediolanie przez R. Curzio i in.;
powstanie Czerwonych Brygad było związane z okresem niepokojów społ. 1968–69; działały przeciwko państwu i ustrojowi, dążąc do rozbicia struktury władzy za pomocą terroru; dokonały serii porwań i zabójstw polit. (m.in. 1978 A. Moro), zamachów bombowych i napadów na banki; Czerwone Brygady liczyły ok. 500 czł. stałych i kilka tysięcy zwolenników; rozbite w wyniku licznych aresztowań, w poł. lat 80. utraciły znaczenie; symbol — pięcioramienna czerwona gwiazda i karabin maszynowy.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia