Czerwiakowski Napoleon Ignacy Rafał
 
Encyklopedia PWN
Czerwiakowski Napoleon Ignacy Rafał, ur. 28 VII 1808, Kraków, zm. 5 IV 1882, tamże,
syn Rafała Józefa, botanik i lekarz;
brał udział w powstaniu listopadowym 1830–31 jako lekarz wojsk., uczestniczył w obronie Warszawy; od 1843 profesor historii naturalnej, a 1850–70 profesor botaniki Uniwersytetu Jagiellońskiego; rozwinął krak. ogród bot. (od 1843 jego dyr.), który stał się jednym z czołowych ogrodów środkowej Europy; autor pierwszego uniwersyteckiego podręcznika botaniki w Polsce Botanika ogólna roślin jawnopłciowych (t. 1–2 1841), a także Botaniki szczególnej (t. 1–6 1849–63) oraz Botaniki lekarskiej... (1861).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia