Czerkiesi
 
Encyklopedia PWN
Czerkiesi,
jeden z ludów kaukaskich, zamieszkujący gł. Karaczajo-Czerkiesję;
ok. 54 tys. (lata 90. XX w.); język kabardyjsko-czerkieski z rodziny kaukaskiej; blisko spokrewnieni z Kabardyjczykami; XII–XV w. chrześcijanie, obecnie muzułmanie; XVIII–pocz. XX w. nazwa Czerkiesi była uogólniana na wszystkich mieszkańców Kaukazu Północnego, obecnie jest stosowana w krajach Bliskiego Wschodu jako określenie potomków górali kaukaskich, którzy opuścili Kaukaz po podboju ros. w 2. poł. XIX w.; przed podbojem znaczna część Czerkiesów zamieszkiwała niziny górnego dorzecza rz. Kubań, skąd zostali wysiedleni, a ich tereny zajęli Kozacy kubańscy, wojska ros. zniszczyły wówczas niemal wszystkie osady Czerkiesów; zajmują się hodowlą i częściowo rolnictwem, są znani z hodowli koni rasowych i wyrobu broni palnej; zachował się podział na rody i surowo przestrzegana egzogamia wobec odległych krewnych obojga linii; pewne elementy kultury Czerkiesów (m.in. strój, broń) stały się symbolem kultury północno-zachodniego Kaukazu.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia