Czarnkowscy
 
Encyklopedia PWN
Czarnkowscy,
wielkopol. rodzina możnowładcza i magnacka herbu Nałęcz, odnoga Szamotulskich, wyodrębniona w połowie XIV w.;
dobra Cz. były skupione w północnej Wielkopolsce, wokół Czarnkowa; przez kilkaset lat należeli do elity majątkowej i polit. Wielkopolski; byli także związani z rycerstwem brandenburskim i odgrywali wybitną rolę na pograniczu; protoplasta rodu Sędziwój (?–1365), kasztelan nakielski, należał do przywódców opozycji przeciwko Kazimierzowi III Wielkiemu; Mikołaj (?–1414), sędzia ziemski poznański, i jego syn Jan (?–1466), kasztelan gnieźnieński, byli dowódcami i dyplomatami podczas wojen pol.-krzyżackich; w XVI w. Cz. odgrywali wybitną rolę polit., zwłaszcza Stanisław Sędziwój Czarnkowski, referendarz koronny i stronnik Habsburgów, oraz jego bratanek Adam Sędziwój Czarnkowski, wojewoda łęczycki, zwolennik J. Zamoyskiego;statnim przedstawicielem Cz. w linii męskiej był Władysław (?–1726), podskarbi koronny i wielokrotnie poseł sejmowy.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia