Czarna Hańcza
 
Encyklopedia PWN
Czarna Hańcza, białorus. Czorna Hancza, Čorna Hanča, ros. Czorna Hańcza, Čërna Han'ča,
rzeka w Polsce i na Białorusi, lewy dopływ Niemna;
Położenie w państwie: Polska, Białoruś
Dopływ rzeki: lewy dopływ rzeki: Niemen
Długość: 141,7 km (w Polsce 107,8 km)
Powierzchnia dorzecza: 1,9 tys. km2 (w Polsce 1612 km)
Przepływ średni: 6,26 m3/s (w dolnym biegu przy granicy Polski)
Główne rzeki zasilające: Marycha
Główne miejscowości: Suwałki
długość 142 km (w Polsce 108 km), powierzchnia dorzecza 1916 km2 (w granicach Polski 1612 km2); źródła na Pojezierzu Wschodniosuwalskim; przepływa przez jezior Hańcza i Wigry; w środkowym biegu silnie meandruje, w dolnym (do wsi Rygol) — skanalizowana i włączona do systemu Kanału Augustowskiego; uchodzi w pobliżu wsi Warwiszki Białoruskie; średni przepływ powyżej granicy państwa 3,7 m3/s; maksymalna rozpiętość wahań stanów wody 0,8 m; główny dopływ — Marycha (lewy); Czarna Hańcza prowadzi atrakcyjny turystycznie szlak kajakowy (przystanie, stanice); nad Czarną Hańczą leżą Suwałki i liczne miejscowości turystyczne; przy wpływie rzeki do jeziora Wigry — ostoja bobrów.
zgłoś uwagę
Ilustracje
Czarna Hańcza fot. P. Fabijański/Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia