Czara
 
Encyklopedia PWN
Czara,
rzeka w azjatyckiej części Rosji, w obwodach czytyjskim, irkuckim i w Jakucji, lewy dopływ Olekmy;
długość 851 km; powierzchnia dorzecza 87,6 tysiąca km2; źródła na południowych stokach pasma górskiego Kodar (Góry Stanowe); płynie odcinkami przełomowymi, z licznymi progami, przez Kodar i Udokan; szersze odcinki doliny częściowo zabagnione; w środkowym biegu w szerokiej dolinie między Płaskowyżem Olekmo-Czarskim i Wyżyną Patomską; średni roczny przepływ 900 m3/s; zamarznięta od października do maja; żeglowna 416 km; główne miejscowości nad Czarą: Czara, Tokko.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia